Архитектурно бюро - Пловдив

Архитектурно бюро - Пловдив

За Нас

"КОЛОРИТ ПРОЕКТ" ООД - архитектурно бюро

.............................

ПРОЕКТАНТИ

арх. Стоян Тодоров Василиев

арх. Боряна Петрова Василиева

арх. Тодор Стоянов Василиев

арх.инж. Петър Стоянов Василиев

.............................

ДЕЙНОСТ

- комплексно архитектурно - строително проектиране на сгради и съоръжения

- консултантска дейност

- експертизи

- архитектурен дизайн

- интериор и 3D визуализации

- строителни конструкции

.............................

Контакти

e-mail: colorit_proekt@abv.bg

web: http://architecture.run-bg.com

Телефон

032/951 260

Мобилен

0879/851 260

Email адрес

colorit_proekt@abv.bg

Адрес

Пловдив
"Победа" №47