Архитектурно бюро - Пловдив

Архитектурно бюро - Пловдив

Архитектурно бюро - Пловдив

АРХИТЕКТУРНО БЮРО "КОЛОРИТ ПРОЕКТ" ООД, гр. Пловдив

Архитектурно бюро "КОЛОРИТ ПРОЕКТ" ООД гр.Пловдив е създадено с цел създаването на проекти за сгради и съоръжения с висока архитектурно - художествена стойност. В състава му влизат 4 /четири/ активно работещи архитекти с пълна проектанска правоспособност и около 30 /тридесет/ сътрудници от различни специалности.

Архитектурното бюро е изготвило множество проекти с много високо качество и с отлични технико-икономически показатели. Някои от обектите все още са в процес на изграждане, а други са приети в редивна експлоатация без забележки. През годините след 2000 г. архитектурното бюро "КОЛОРИТ ПРОЕКТ" ООД се утвърди като едно от водещите на територията на гр.Пловдив. Бяха изготвени редица проектни решения в областта на градоустройството, промишлените сгради, обществените сгради, жилищните сгради и архитектурния дизайн. При разработването на проектите се прилагат най-съвременни методи и технологии. Високата квалификация и коректност допринасят за доброто име, с което архитектурното бюро "КОЛОРИТ ПРОЕКТ" ООД се ползва сред клиентите и фирмите, работещи в строителния бранш. За оценка на дейността на бюрото недвусмислено говорят визуализациите на част от проектираните и в процес на изграждане сгради.

ДЕВИЗ: ВСЯКА ИДЕЯ - РЕАЛНОСТ