Архитектурно бюро - Пловдив

Архитектурно бюро - Пловдив

Проекти

1.1.Конкурс - идеен проект - ЖП гара гр. Пловдив

        ОБЕКТ: Национален конкурс за          1.2. Конкурс -съдебна палата гр. Поморие

ОБЕКТ : Инвестиционен проект за изграждане на обект "Съдебна палата" в УПИ VIII -5032 - търговия, общ. обслужване и озеленяване кв.229 по плана на гр. Поморие.ФАЗА : ИДЕЕН ПРОЕКТ...1.3. Конкурс - съдебна палата гр. Царево

ОБЕКТ: Инвестиционен роект за изграждане на обект "Съдебна палата " в УПИ ІІІ - за съд и прокоратура, кв. 10 по плана на град ЦаревоФАЗА : ИДЕЕН ПРОЕКТ ДАТА : 2006 г.ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТ...1.4. Конкурс - общинска сграда гр. Карлово

ОБЕКТ : Инвестиционен проект за общинска сграда със смесени функции в парцел, /УПИ / І - обществено строителство и търговия в квартал 70 по плана на гр. Карлово, Пловдивска об...1.5 Международно изложение в Сарагоса - щанд на България

ОБЕКТ:”ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАВИЛИОН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ЕКСПО САРАГОСА 2008” ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ ДАТА: 2007г ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: Площ на залата – 3...1.6 Международно изложение в Шанхай - щанд на България

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на национален щанд във връзка с официалното участие на Република България на ЕКСПО 2010 Шанхай /01.05.2010г. – 31.10.2010г./ ФАЗА: ИДЕЕН ...
2.1.Хотелски комплекс гр. Каварна

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на семеен хотел с ресторант в УПИ ІV - за почивна база , кв 317 по плана на гр. Каварна ФАЗА : ИДЕЕН ПРОЕКТ ДАТА : 2006 г.2.2 Семеен хотел гр. Хисар

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на сграда с хотелски и обществено-обслужващи функции - СЕМЕЕН ХОТЕЛ - 20 СТАИ и РЕСТОРАНТ - 80 МЕСТА, в УПИ 1103, кв. 90-А по плана ...2.3.Семеен хотел гр. Баня

ОБЕКТ:Комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на сграда с обществено - обслужващи функции - семеен хотел-12 бр. стаи, 2 бр. апартаменти, 2 бр. служебни ...2.4 Семеен хотел гр. Хисар

    ОБЕКТ: Инвестиционен проект за преустройство придружено с реконструкция и модернизация и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ III - 510, обществено - обслужващ...2.5.Семеен хотел гр. Хисар

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на сграда за обществено - обслужващи дейности- семеен хотел- 10 стаи, кафе - аперитив, пиано бар, аптеки и др. в УПИ V-3054 - общ.-обслужващи дейности-хо...2.6.Семеен хотел с. Бачково

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на семеен хотел с ресторант с кота корниз Нк = 10,00м от средноприлежащия терен в УПИ ХVІ - 413, 748, кв 17 / поземлен имот № 11.602 по к...2.7.Семеен хотел с. Паничери

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на семеен хотел с кота корниз Нк до 10м, рестторант - 64 места и открит басейн в УПИ II-604, кв.25, по плана на с. Паничери, Община Хис...3.1 Многоетажна жилищна сграда гр. Пловдив

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на индивидуална сграда със смесено предназначение - подземен гараж, магазини за промишлени стоки в първи /приземен/ етаж, с офиси на втор...3.2 Многоетажна жилищна сграда гр. Пловдив

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда с кота корниз Н = 10.00, Н = 15.00 и Н = 21.00, с подземно застрояване - гаражи, магазини за промишлени стоки и ...3.3 Многоетажна жилищна сграда гр. Пловдив

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда с кота корниз Н = 8.40м и Н = 10.00м, с офис и гаражи на първи /приземен/ етаж в УПИ IV-300, кв. 16 - нов, 18а - стар по пл...3.4 Многоетажна жилищна сграда гр. Пловдив

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда с кота корниз Н = 7.00, Н = 12.00 и Н = 17.50, с офиси на втори етаж, с магазини за промишлени стоки и гаражи в пър...3.5 Многоетажна жилищна сграда гр. Пловдив

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда с кота корниз Н = 15.00м, с офиси и гаражи на първи /приземен/ етаж и интернет-зала с кафе в подземен етаж и едноета...3.6 Многоетажна жилищна сграда гр. Пловдив

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда с кота корниз Н= 5.30м, Н= 8.00м и Н= 12.00м с офиси и гаражи на първи /приземен/ етаж и два броя офиси на втори етаж в УПИ VІІІ-82...3.7 Многоетажна жилищна сграда гр. Пловдив

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда с кота корниз Н = 10.00м, Н.14.50м с подземен паркинг, с магазини за промишлени стоки и гараж в първи /приземен/ етаж,...
3.9 Многоетажна жилищна сграда гр. Хисар

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда / ВИЛА "АЛБЕНА"/ В УПИ 1103, кв. 90-А по плана на , гр. Хисар ,Пловдивска ОбластФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТДАТА : ...4.1 Индивуална жилищна сграда гр. Раковски

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на индивидуална жилищна сграда - нискоетажно свободно застрояване в / имот № 503.100, ЕКАТТЕ: 62075 / УПИ I-100, кв.14 по плана на гр. Р...4.2 Индивуална жилищна сграда с. Бачково

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на индивидуална жилищна сграда с кота корниз Н до 9 м с магазн за промишлени стоки и кафе - аперитив в първи /приземен/ етаж в УПИ ІІІ - 596 кв. 14...
4.4 Индивуална жилищна сграда с. Брестовица

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на индивидуална жилищна сграда - нискоетажно свободно застрояване в УПИ VІІ - 1563 , кв. 107 по плана на с. Брестовица, Община Родопи...
4.6 Индивуална жилищна сграда гр. Свиленград

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на индивидуална двуетажна жилищна сграда /нискоетажно застрояване/ , в УПИ III - 317, кв.232, по плана на гр. Свиленград, ЕКАТТЕ: 65677 ...4.7 Индивуална жилищна сграда с. Милево

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на индивидуална жилищна сграда - нискоетажно свободно застрояване в УПИ V - 304 , кв. 33 по плана на с. Милево, Община Садово, Пловдивска об...4.8 Индивуална жилищна сграда гр. Хисар

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на ваканционно селище в УПИ XII-969, кв. 92Б по плана на гр. Хисар /ул. "Парилките" № 27/, Община Хисар, Пловдивска област ПЪРВИ ЕТАП - ЖИЛИЩН...
5.1 Промишлена сграда гр. Гоце Делчев

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на производствена база за производство и склад на пуканки в УПИ II- за стопанска дейност, кв. 34 по плана на с. Баничан, Община Гоце Дел...