Архитектурно бюро - Пловдив

Архитектурно бюро - Пловдив

Услуги

Комплекстно архитектурно-строително проектиране

"КОЛОРИТ ПРОЕКТ" ООД - архитектурно бюро- Архитектура- Градоустройство- Строителни конструкции- Интериори- Архитектурен дизайн- Консултации- 3D моделиране и фотореалистични изображения- Електроинс...Проектиране на щандове и павилиони

Архитектурно бюроКОЛОРИТ ПРОЕКТ" ООД След 2005г. се разшири сферата на проектанската дейност, като един от членовете на архитектурното бюро се специализира в изготвянето на проектни дизайнерски реше...Строителни конструкции

"КОЛОРИТ ПРОЕКТ" ООД - архитектурно бюроДейност:- Бетонни, стоманобетонни конструкции- Метални конструкции............................За арх. инж. Петър Василиев През 1999 г. бях приет студент...Съдебни експертизи и консултации

"КОЛОРИТ ПРОЕКТ" ООД - архитектурно бюро