Архитектурно бюро - Пловдив

Архитектурно бюро - Пловдив

4.4 Индивуална жилищна сграда с. Брестовица

реализация

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на индивидуална жилищна сграда - нискоетажно свободно застрояване в УПИ VІІ - 1563 , кв. 107 по плана на с. Брестовица, Община Родопи, Пловдивска област

ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ ТЕРЕНА КОТА -0,90, КОТА +0,00 115,52кв.м

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ -226,37кв.м

БРУТО ПЛОЩ - ОБЩО -266,39кв.м

Ключови думи: Индивуална жилищна сграда с. Брестовица, Индивуална жилищна сграда с. Брестовица, с. Брестовица, къщи в с. Брестовица, сгради в с. Брестовица, село Брестовица,архитекти в с. Брестовица, проекти в с. Брестовица, строителство в с. Брестовица, реализации в с. Брестовица