Архитектурно бюро - Пловдив

Архитектурно бюро - Пловдив

4.6 Индивуална жилищна сграда гр. Свиленград

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на индивидуална двуетажна жилищна сграда /нискоетажно застрояване/ , в УПИ III - 317, кв.232, по плана на гр. Свиленград, ЕКАТТЕ: 65677 / ул. "Ивайло" № 7 /, Община Свиленград, Хасковска област.

ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ДАТА : 2010 г.

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ ТЕРЕНА -107.42 кв.м

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ -211.00 кв.м

БРУТО ПЛОЩ -233.08 кв.м

Ключови думи: Индивуална жилищна сграда гр. Свиленград,гр. Свиленград, кооперации гр. Свиленград, сгради в гр. Свиленград, град Свиленград,архитекти в гр. Свиленград, проекти в гр. Свиленград, строителство в гр. Свиленград