Архитектурно бюро - Пловдив

Архитектурно бюро - Пловдив

4.7 Индивуална жилищна сграда с. Милево

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на индивидуална жилищна сграда - нискоетажно свободно застрояване в УПИ V - 304 , кв. 33 по плана на с. Милево, Община Садово, Пловдивска област

ФАЗА : ТЕХН. ПРОЕКТ

ДАТА: 02.2008 г.

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ ТЕРЕНА КОТА +0,00 -71,03кв.м

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ -168,08кв.м

БРУТО ПЛОЩ - ОБЩО -266,73кв.м

Ключови думи: Индивуална жилищна сграда с. Милево, с. Милево, къщи в с. Милево, сгради в с. Милево, село Милево,архитекти в с. Милево, проекти в с. Милево, строителство в с. Милево, реализации в с. Милево