Архитектурно бюро - Пловдив

Архитектурно бюро - Пловдив

3.1 Многоетажна жилищна сграда гр. Пловдив

Тракия реализация

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на индивидуална сграда със смесено предназначение - подземен гараж, магазини за промишлени стоки в първи /приземен/ етаж, с офиси на втори етаж , жилища и ателиета в УПИ III - 268, жил. строителство и общ. обслужващи дейности, кв.4 жилищна група А 4,5,6- ЖР Тракия , гр.Пловдив ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ДАТА : 2007 г. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ КОТА ±0.00 - 851.03кв.м РАЗГЪРНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 6278.10кв.м

Ключови думи: Многоетажна жилищна сграда гр. Пловдив , гр. Пловдив, кооперации гр. Пловдив, сгради в гр. Пловдив, град Пловдив,архитекти в гр. Пловдив, проекти в гр. Пловдив, строителство в гр. Пловдив