Архитектурно бюро - Пловдив

Архитектурно бюро - Пловдив

5.1 Промишлена сграда гр. Гоце Делчев

цех за пуканки

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на производствена база за производство и склад на пуканки в УПИ II- за стопанска дейност, кв. 34 по плана на с. Баничан, Община Гоце Делчев ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ДАТА : 2006 г. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ КОТА ±0.00 -1020.43кв.м РАЗГЪРНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ -1635.69 кв.м БРУТО ПЛОЩ -1635.69 кв.м

Ключови думи: Промишлена сграда гр. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, сгради в гр. Гоце Делчев, град Гоце Делчев,архитекти в гр. Гоце Делчев, проекти в гр. Гоце Делчев, строителство в гр. Гоце Делчев