Архитектурно бюро - Пловдив

Архитектурно бюро - Пловдив

2.4 Семеен хотел гр. Хисар

реализация

 

 

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за преустройство придружено с реконструкция и модернизация и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ III - 510, обществено - обслужващи дейности- хотел, кафе - аперитив кв. 85 по плана на гр. Хисар за обособяване на СЕМЕЕН ХОТЕЛ

ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ДАТА : 2004 г.

 

 

 

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

СЕМЕЕН ХОТЕЛ ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ ТЕРЕНА -149.14 кв.м

СЕМЕЕН ХОТЕЛ БРУТО ПЛОЩ /ОБЩО/ -838.04 кв.м

КАФЕ - АПЕРИТИВ ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ ТЕРЕНА - 185.89 кв.м

 

Ключови думи: Семеен хотел гр. Хисар, гр. Хисар, къщи в гр. Хисар, сгради в гр. Хисар, град Хисар,архитекти в гр. Хисар, проекти в гр. Хисар, строителство в гр. Хисар