Архитектурно бюро - Пловдив

Архитектурно бюро - Пловдив

2.7.Семеен хотел с. Паничери

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за изграждане на семеен хотел с кота корниз Нк до 10м, рестторант - 64 места и открит басейн в УПИ II-604, кв.25, по плана на с. Паничери, Община Хисар, Пловдивска област

ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ДАТА : 2008 г.

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ / ОБЩО /:

СЕМЕЕН ХОТЕЛ РАЗГЪРНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ -669.81 кв.м

СЕМЕЕН ХОТЕЛ БРУТО ПЛОЩ - 842.98 кв.м

РЕСТОРАНТ РАЗГЪРНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ -265.20кв.м

РЕСТОРАНТ БРУТО ПЛОЩ - 265.20 кв.м

Ключови думи: Семеен хотел с. Паничери, , къщи в с. Паничери, сгради в с. Паничери, село Паничери,архитекти в с. Паничери, проекти в с. Паничери, строителство в с. Паничери, реализации в с. Паничери