Архитектурно бюро - Пловдив

Архитектурно бюро - Пловдив

Комплекстно архитектурно-строително проектиране

"КОЛОРИТ ПРОЕКТ" ООД - архитектурно бюро

- Архитектура

- Градоустройство

- Строителни конструкции

- Интериори

- Архитектурен дизайн

- Консултации

- 3D моделиране и фотореалистични изображения

- Електроинсталации

- Водоснабдяване и канализация

- Отопление и вентилация

- Технологични проекти

- План за безопасност и здраве

- Вертикална планировка и благоустрояване на терена

Ключови думи: архитектурно проектиране, архитектурно бюро, архитектурно студио, архитектурни проекти , архитектурни проекти на къщи, архитектурни фирми , строително проектиране , архитекти , архитектурни бюра, проучване и проектиране, пълна правоспособност, архитектурен дизайн, интериори , строителен инженер, инженеринг, конструкции, конструкции на сгради, съоръжения, метални конструкции, стоманобетонни конструкции, консултации, съдебни експертизи, експертизи , комплексно проектиране, градоустройство, ПУП, РУП