Архитектурно бюро - Пловдив

Архитектурно бюро - Пловдив

Строителни конструкции

"КОЛОРИТ ПРОЕКТ" ООД - архитектурно бюро

Дейност:

- Бетонни, стоманобетонни конструкции

- Метални конструкции

............................

За арх. инж. Петър Василиев

През 1999 г. бях приет студент във УАСГ гр. София,

специалност АРХИТЕКТУРА. През 2005 г. завърших висшето си образование с отличен успех. Удостоен съм със следните награди:

- “Студент на годината” 2003 г. – Награда на фирма “Onduline”;

- “Студент на годината” 2004 г. – Награда на фирма “Onduline”;

- “Студент на годината” 2004 г. – Лауреат – студент на годината;

- „Номинация за професионален отговор на поставената архитектурна задача” – в дипломен проект на тема „Младежка база за спорт и отдих в гр. Чепеларе” - 2005 г.

Завърших висшето си образование с отличен успех специалност „Строителство на сгради и съоръжения”. в УАСГ гр. София.

По време на следването си в УАСГ – гр.София съм удостоен с наградата :

- Грамота № 004 – като носител на номинация на конкурса „Най–добра дипломна работа” в раздел: Стомана, дърво, пластмаси, текстилни мембрани или комбинация от тях с ограничено използване на стоманобетон.

Ключови думи: архитектурно проектиране, архитектурно бюро, архитектурно студио, архитектурни проекти , архитектурни проекти на къщи, архитектурни фирми , строително проектиране , архитекти , архитектурни бюра, проучване и проектиране, пълна правоспособност, архитектурен дизайн, интериори , строителен инженер, инженеринг, конструкции, конструкции на сгради, съоръжения, метални конструкции, стоманобетонни конструкции, консултации, съдебни експертизи, експертизи , комплексно проектиране, градоустройство, ПУП, РУП